XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX116 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 49 days 06:51:48
Modulo Utilizzo Nodi connessi Comando UR Comando DTMF
A INTERNAZIONALE DCS116AL D11601
B ITALIA DCS116BL D11602
C SIRACUSA DCS116CL D11603
D AGRIGENTO DCS116DL D11604
E TEST DCS116EL D11605
F P.I.R.S. Sicilia DCS116FL D11606
G ZONA 0 Lazio DCS116GL D11607
H ZONA 0 Sardegna DCS116HL D11608
I ZONA 0 Umbria DCS116IL D11609
J ZONA 1 Liguria DCS116JL D116010
K ZONA 1 Piemonte DCS116KL D116011
L ZONA 1 Valle Aosta DCS116LL D116012
M ZONA 2 Lombardia DCS116ML D116013
N ZONA 3 Friuli V.G. DCS116NL D116014
O ZONA 3 Trentino A.A. DCS116OL D116015
P ZONA 3 Veneto DCS116PL D116016
Q ZONA 4 Emilia Romagna DCS116QL D116017
R ZONA 5 Toscana DCS116RL D116018
S ZONA 6 Abruzzo DCS116SL D116019
T ZONA 6 Marche DCS116TL D116020
U ZONA 7 Puglia DCS116UL D116021
V ZONA 8 Basilicata DCS116VL D116022
W ZONA 8 Calabria DCS116WL D116023
X ZONA 8 Campania DCS116XL D116024
Y ZONA 8 Molise DCS116YL D116025
Z Sicilia multiprotocollo tg 2249/BM DCS116ZL D116026
TOTALE NODI CONNESSI
www.cisaragrigento.it